Sorteren

Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand | Rapport

De regels in de bijstand zijn ingewikkeld en kennen veel plichten. De gemeente Utrecht wilde weten of dit de beste manier is om inwoners met een bijstandsuitkering te helpen. Kan het ook anders, eenvoudiger, beter? Samen met Universiteit Utrecht werd dit onderzocht met Weten wat werkt.

Praktijkvoorbeelden Verplichtingen Participatiewet

De adviseurs van VNG Naleving zijn voortdurend in gesprek met gemeenten over de toepassing van de verplichtingen van de Participatiewet. Een belangrijk deel van de aandacht gaat uit naar het ophalen van best practices, die gemeenten ontplooien om misbruik en oneigenlijk gebruik door- en schulden van