Sorteren

Bescherming arbeidsmigranten uitdaging voor gemeenten

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer presenteerde donderdag 11 juni de eerste aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte én langere termijn te verbeteren. VNG volgt de ontwikkelingen nauwgezet en constateert dat de opgave naar verwachting

Huisvesting EU-arbeidsmigranten | Factsheet

Gemeenten krijgen vaak te maken met de behoefte aan huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Het gaat veelal om werknemers die in de gemeente of de regio werken. Werkgevers (vaak uitzendbureaus) zorgen nog te vaak voor illegale huisvesting, hetgeen risico’s met zich brengt van risicovolle woonsituaties