Sorteren

Stap voor stap vaardig in werk en cultuur | Inburgeringscasus

Mohammed al Temimi houdt zich bij de gemeente Rotterdam en Divosa bezig met de implementatie van de Wet inburgering. In zijn vorige functie bij een re-integratiebedrijf was hij onder meer actief met de integratie van ex-statushouders die nog altijd slecht Nederlands spraken. In deze periode zag hij

Stroomopwaarts onderzoekt fraude over de grens! | Best Practice

Stroomopwaarts MVS (een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) is 2020 goed begonnen. De samenwerkende gemeenten zijn in het voorjaar begonnen met een aanpak om onderzoek te doen naar eventueel vermogen in het buitenland. Reden hiervoor is onder meer het

Praktijkvoorbeelden Verplichtingen Participatiewet

De adviseurs van VNG Naleving zijn voortdurend in gesprek met gemeenten over de toepassing van de verplichtingen van de Participatiewet. Een belangrijk deel van de aandacht gaat uit naar het ophalen van best practices, die gemeenten ontplooien om misbruik en oneigenlijk gebruik door- en schulden van