Datum
Organisatie
Stroomopwaarts

Stroomopwaarts MVS (een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) is 2020 goed begonnen. De samenwerkende gemeenten zijn in het voorjaar begonnen met een aanpak om onderzoek te doen naar eventueel vermogen in het buitenland. Reden hiervoor is onder meer het behoud van het draagvlak van ons sociaal stelsel en de globalisering van de samenleving. Hoe heeft Stroomopwaarts dit aangepakt en waar zijn zij begonnen?

Soort
Best practice

Recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en onderzoek naar de aanpak van andere gemeenten vormden de basis. Voordat het projectplan werd opgesteld is uitgebreid onderzoek gedaan naar deze zaken. Het is bijvoorbeeld van belang dat het vermogensonderzoek niet in strijd is met het discriminatieverbod. De aspecten waar de CRvB gewicht aan heeft toegekend zijn:

  • Het onderzoeken van slechts één specifiek land is niet toegestaan
  • Het risicoprofiel mag gebaseerd zijn op vakantiegedrag
  • Het kan gaan om lopende uitkeringen

‘Stroomopwaarts gaat samenwerking met IBF aan

- Helene de Jong, Unitmanager bij Stroomopwaarts (foto)

Internationaal bureau fraude-informatie

Helene - Stroomopwaarts

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) van UWV. Binnen het onderzoek van Stroomopwaarts wordt niet gekeken naar het land van herkomst van de bijstandsgerechtigden. Ook in Nederland geborenen vallen dus binnen de geselecteerde onderzoeksgroep. Gedrag is binnen dit onderzoek het belangrijkste criterium. Stroomopwaarts heeft voor het criterium lopende uitkeringen gekozen, omdat een voor hen belangrijk doel het beëindigen van uitkeringen is. Je wilt immers dat men de uitkering niet (meer) nodig heeft.

Onderzoeksmogelijkheden

In bijna alle landen kan deskresearch worden gedaan, voor een aantal landen is fysiek onderzoek alleen niet mogelijk. Hier dient rekening mee te worden gehouden. Het gesprek aangaan met een bijstandsgerechtigde over zijn/haar financiële positie kan uiteraard wel. Tijdens het gesprek ingaan op vakantie- en reisgedrag is ook mogelijk.

Werkwijze

Stroomopwaarts heeft een risicoselectie uit het complete klantenbestand gemaakt, van mensen met een actuele uitkering, waar nu onderzoek naar wordt gedaan. De selectie is gebaseerd op objectieve en relevante criteria. Denk aan klanten die in de afgelopen vijf jaar langer dan 30 dagen in het buitenland zijn geweest of minimaal twee keer in het buitenland verbleven. Het IBF is gevraagd om bij het onderzoek te ondersteunen. Op basis van dossieronderzoek wordt gekeken of er genoeg aanleiding en informatie is om de vervolgstap voor te bereiden. Dit kan een uitvraag via het IBF zijn, of een afsluiting van het dossier betekenen wanneer er geen feiten zijn die leiden tot een vervolgstap. Bij de vervolgstap gaat het IBF aan de slag en geeft aan of er relevante informatie is gevonden. Op deze wijze wordt steeds een beperkte selectie van het bestand onderzocht.

Vervolgstap 

Stroomopwaarts heeft al op een aantal dossiers informatie ontvangen die gaan leiden tot vervolgonderzoek. Deze onderzoeken worden verder uitgezet via het IBF.

Nieuwsgierig geworden?

Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland

Het Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV, VNG Naleving en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers. Samen vormen deze partijen de Regiegroep OVB.

Het kennisloket biedt voor medewerkers van gemeenten en de SVB toepasbare kennis en informatie over het onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland.