Datum

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Met de Signaleringsbrief Fraudefenomenen is op 6 juli 2021 de Tweede Kamer geïnformeerd over geconstateerde signalen en meldingen van misbruik & oneigenlijk gebruik in de Participatiewet. 

Soort

Wet- en regelgeving

KENNISOMGEVING PARTICIPATIEWET

De Participatiewet stelt strenge eisen aan cliënten. De verplichtingen waaraan zij moeten voldoen om een uitkering te ontvangen zijn: arbeids- en re-integratieplicht, medewerkings- en informatieplicht, taaleis en tegenprestatie.

In de kennisomgeving Participatiewet vindt u informatie en instrumenten waarmee u preventie, toezicht en naleving binnen uw organisatie kunt inrichten. De kennisomgeving is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.