Datum

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Soort

Onderzoek

Nederland kent een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid: voor mensen die tijdelijk niet in hun inkomen kunnen voorzien, voor de oudedagsvoorziening of de zorg voor kinderen. Voor het maatschappelijk draagvlak is het van belang om oneigenlijk gebruik en misbruik te voorkomen en te bestrijden. De Tweede Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de fraudefenomenen in de sociale zekerheid middels de signaleringsbrief Fraudefenomenen.  

Inhoud

In deze brief gaan minister en staatssecretaris, naast ontwikkelingen naar aanleiding van eerder geconstateerde fenomenen, in op eventuele nieuwe fraudefenomenen die opgemerkt zijn door UWV, SVB, de gemeenten en de Inspectie SZW. De signaleringbrieven die zij hierover stuurden (inclusief een rapportage van UWV), zijn opgenomen als bijlagen. In de brieven hebben UWV, SVB, de gemeenten en de Inspectie SZW aangegeven welke meldingen zijn binnengekomen en waar zij betrekking op hebben. Tevens noemen zij fenomenen die aandacht behoeven, dan wel risico’s bevatten. Tot slot bevatten de brieven beleidsaanbevelingen met betrekking tot knelpunten en frauderisico’s en de bestrijding hiervan.