Datum
Organisatie
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Soort
Nieuws

Tussen mei 2014 en januari 2015 hebben twee adviseurs fraudebestrijding van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 124 gesprekken gevoerd in het kader van adresfraudebestrijding met vertegenwoordigers van de afdeling Burgerzaken bij gemeenten in Nederland.

In het voorliggende eindrapport wordt enerzijds een terugkoppeling gegeven van de informatie die bij gemeenten in dit kader is opgehaald. Anderzijds worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over de toekomstige aanpak van adresfraude door gemeenten en door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Veel organisaties hebben een rol in de bestrijding van adresfraude. In dit rapport ligt de nadruk op de BRP keten bestaande uit gemeenten, RvIG en afnemers.