Datum
Soort
Wet- en regelgeving

Het protocol betreft de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van de samenwerking binnen het Informatie Knooppunt Zorgfraude, verder te noemen het IKZ.

Downloads