Datum
Organisatie
VNG KCHN

Een effectieve aanpak van fraude binnen het zorgdomein vereist samenwerking tussen de verschillende betrokken ketenpartners. Daarbij is het van belang dat zij onderling gegevens kunnen uitwisselen. Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) zorgt ervoor dat deze uitwisseling mogelijk is en juridisch is geborgd. Maar wat moet u als gemeente doen om hiervan gebruik te kunnen maken? En hoe werkt het dan precies? In de memo wordt dit kort uitgelegd.