Datum

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Soort

Wet- en regelgeving

In het debat over het misbruik van WW-uitkeringen door arbeidsmigranten is er geconstateerd dat de Tweede Kamer in het verleden vooral op hoofdlijnen is geïnformeerd over fraude in de sociale zekerheid. Daarom heeft minister Koolmees op 1 oktober 2018 en 1 februari 2019 toegezegd om de Kamer meer in detail inzage te geven in fraudefenomenen. Met deze signaleringsbrief fraudefenomenen wordt daar invulling aan gegeven, als start van een andere manier van informeren en als onderdeel van een ontwikkelproces.

Primaire doel

Het primaire doel van deze brief is om de Kamer tijdig te informeren over fraudefenomenen. De kennis over (nieuwe) fraudefenomenen zit bij de uitvoerders van de sociale zekerheid. De minister heeft daarom samen met de staatssecretaris van SZW aan UWV, SVB, VNG en Inspectie SZW gevraagd om geïnformeerd te worden over fraudefenomenen. De brieven van deze organisaties vindt u tevens in de bijlage.

Overzicht

Met eerste signaleringsbrieven hebben de uitvoerders in de sociale zekerheid een overzicht gegeven van het proces van fraudemelding tot fraudeaanpak. Fraudebestrijding in de sociale zekerheid vergt een continue aandacht op handhaving en alertheid op nieuwe fraudefenomenen.