Datum
Organisatie
LAA Magazine
Soort
Best practice

Afgelopen 3 jaar nam het aantal uitgevoerde LAA-adresonderzoeken steeds toe. In 2018 blijft voor het eerst een te groot deel van de signalen liggen. Gemeenten vinden het vaak lastig om genoeg onderzoekscapaciteit vrij te maken. Hoe is dat op te lossen?

Steun van bestuur

Steun van het eigen bestuur is stap 1. Bij de evaluatie vorig jaar van LAA riepen diverse burgemeesters hun collega’s op ook mee te doen. Omdat hun eigen gemeente er baat bij heeft en uit collectief belang: hoe meer gemeenten echt meedoen, hoe beter het net zich sluit. In het voortgangsrapport "Elke tien minuten…" voor de Tweede Kamer kwamen zij vorig jaar aan het woord.

Wat kunt u doen?

  • Bespreek de eigen voortgang met bestuur of management. Vraag daarvoor actuele cijfers op bij LAA, met de actuele eigen aantallen signalen (in voorraad, in onderzoek en afgerond).
  • Geef de signalen van LAA voorrang boven meer routinematige controles, want ze zijn kansrijk met gemiddeld meer dan 50% geconstateerde afwijkingen.    
  • Vraag de accountmanagers advies over de aanpak in vergelijkbare gemeenten of leg daar zelf contact mee, zoals over bevoegdheden en  benoeming van toezichthouders.
  • Vraag steun aan de domeinexperts van LAA. Zij ondersteunen bij het inrichten van interne samenwerking en een integrale handhavingsaanpak.

Lees het volledige artikel in het LAA-magazine Editie 17.