Datum

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Soort

Wet- en regelgeving

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en hoe UWV en SVB daar uitvoering aan zullen geven.

Op 7 maart 2019 heeft de CRvB bepaald dat het afwijzen van herzieningsverzoeken op boetebesluiten evident onredelijk is, voor zover het boetebesluiten betreft die zijn opgelegd onder het regime van de Wet handhaving en aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) en het Boetebesluit socialezekerheidswetten, beide in werking getreden op 1 januari 2013.

Uitvoering

Dit betreft boetebesluiten over de periode 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014. Daarbij heeft de CRvB richtlijnen1 gegeven voor de behandeling van herzieningsverzoeken. In deze brief wordt aangegeven wat de uitspraak behelst en hoe UWV en SVB daar uitvoering aan zullen geven.