Datum
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spport
Soort
Wet- en regelgeving

Op 19 april 2018 is het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg 2018-2021 – de aanpak van fouten en fraude in de zorg’ aan de kamer gepresenteerd. Dit is de derde, en tevens laatste voortgangsrapportage. De rapportage maakt duidelijk dat in de afgelopen periode goede stappen gezet zijn en dat de aanpak blijvende aandacht vraagt. In de rapportage zijn de belangrijkste resultaten en mijlpalen uit het programma weergegeven.