Johan Remkes stopt als CdK van Noord-Holland

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, legt op 1 januari 2019 zijn functie neer. Dat heeft hij laten weten aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken. Door deze beslissing nu aan te kondigen kan tijdig en zorgvuldig in zijn opvolging worden voorzien. Ook is zijn opvolger dan voldoende ingewerkt als na de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 de nieuwe Staten en het nieuwe College van Gedeputeerde Staten aantreden. De VVD'er Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken in de kabinetten-Balkenende I en II. Eerder was hij onder meer lid van de Tweede Kamer, van Provinciale Staten van Groningen en van de gemeenteraad van Groningen. Ook was hij staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het tweede kabinet-Kok en gedeputeerde in de provincie Groningen.