Jeanke Verbruggen raadsgriffier in Eindhoven

De Eindhovense gemeenteraad heeft Jeanke Verbruggen per 1 december 2017  benoemd tot raadsgriffier. Op dit moment is zij plaatsvervangend griffier in dezelfde gemeente. Daarvoor was zij als beleidsadviseur werkzaam bij Metropoolregio Eindhoven (voorheen Samenwerkingsverband Regio Eindhoven). Als griffier volgt zij Jan Verheugt op, die de functie ruim 15 jaar heeft bekleed en nu met pensioen gaat.