Inzet kabinetsformatie - speerpunten gemeenten

Samen werken aan Nederland

Het gebeurt lokaal

Met alle inwoners van Nederland, werken we continu aan onze samenleving. Nieuwe opgaven vragen om nieuwe oplossingen, om visie en innovatiekracht. Nieuwe uitdagingen staan ook voor nieuwe kansen. Samen pakken we die op: inwoners, overheid en andere partijen. Lees verder

Op 18 april 2017 stuurden wij de informateur, mevrouw Schippers, een brief over onze speerpunten voor de formatie.