Inzet kabinetsformatie - speerpunten gemeenten

Samen werken aan Nederland

Het gebeurt lokaal

Met alle inwoners van Nederland, werken we continu aan onze samenleving. Nieuwe opgaven vragen om nieuwe oplossingen, om visie en innovatiekracht. Nieuwe uitdagingen staan ook voor nieuwe kansen. Samen pakken we die op: inwoners, overheid en andere partijen. Lees verder

Voorzitters VNG, IPO en UvW schuiven aan bij formatietafel

Donderdag 14 september zaten de voorzitters van VNG, IPO en UvW aan tafel bij de informateur en de onderhandelaars. Naast klimaat waren onder andere wonen, mobiliteit en het sociaal domein onderwerp van gesprek. Op al deze onderwerpen is verkend hoe we kunnen samenwerken en onder welke voorwaarden.
Op 18 september hebben we een gezamenlijke brief met aanvullende informatie verzonden. Wij zullen zelf nog in een afzonderlijke brief ingaan op de losse eindjes in het sociaal domein.