Informatiesamenleving - speerpunten gemeenten

 Gemeenten werken samen met andere overheden als één overheid en sluiten aan op de informatiesamenleving, rekening houdend met grondrechten en burgerrechten

1. We werken actief aan één e-overheid met borging van privacy en veiligheid


De informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel. Gemeenten werken samen met andere overheden als één overheid en brengen grondrechten en burgerrechten in balans met technologische ontwikkelingen. Voor gemeenten is daarom een sterke regie in één hand essentieel.

Zie ook

2. Generieke Digitale Infrastructuur 


De basis van de digitale dienstverlening van gemeenten is een robuuste Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), die meelift op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de wetenschap, en die stabiel wordt bestuurd en gefinancierd. Gemeenten leggen actief de verbinding tussen de GDI en lokale democratie en lokaal bestuur, en met inhoudelijke thema's zoals de Omgevingswet.

Voor de invoering van de Omgevingswet werken VNG, Rijk, IPO en UVW samen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De afspraak is dat het ministerie van IenM de investeringskosten draagt en de gebruikers (waaronder gemeenten) de exploitatiekosten. Nu de contouren van het stelsel bekend zijn, is ook duidelijk welke investering dit vergt: bovenop het oorspronkelijk geraamde bedrag is € 100 mln extra nodig.