Informatie VN-Verdrag Handicap

Factsheet Wat betekent het VN-Verdrag voor gemeenten?

Dit is een levend document dat, als dat nodig is, wordt aangepast aan de actualiteit.
versie april 2018

Handvest Wij Staan op!

Wij staan op! is een beweging van jongvolwassenen met een levenslange en levensbrede lichamelijke en/of zintuiglijke handicap. Met het Handvest roepen zij alle Nederlanders op om samen een inclusieve maatschappij te creëren. Het handvest geeft 13 stellingen aan die belangrijk en sturend zijn voor de samenleving.
Bekijk het handvest ook op de website via de volgende link: https://wijstaanop.nl/handvest/

Bouwstenen om de inclusieve samenleving vorm te geven tijdens de formatie 2018 (pdf)

Dit document is opgebouwd uit een aantal bouwstenen die kunnen helpen bij het opzetten van het collegeprogramma.
maart 2018