Ondermijning

Bij steeds meer gemeenten staat sinds enkele jaren de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op de bestuurlijke agenda. Bij ondermijning raken boven- en onderwereld steeds meer met elkaar verstrengeld.

De opgave op het gebied van ondermijning bestaat uit drie thema’s:

 1. Georganiseerde criminaliteit
 2. Maatschappelijke weerbaarheid
 3. Weerbaarheid en integriteit lokaal bestuur en ambtenarenapparaat

Deze drie thema’s hangen met elkaar samen. Een gerichte aanpak is van belang waarbij voldoende oog moet zijn voor weerbaarheid en integriteit van bestuurders (ook raadsleden) en ambtenaren.

Een aantal aandachtspunten

 • Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) stelt om de twee jaar het lokaal ondermijningsbeeld vast: Hierover kan de burgemeester meer vertellen. Bepaal uw ambitie om ondermijning tegen te gaan. Daarbij zijn vragen relevant als:
  - Zet u in op specifieke gebieden (vakantieparken en bedrijventerreinen), op sectoren (autoverhuur of -verkoop en belwinkels) en/of op thema’s?
  - Werkt u vooral preventief (door samenwerking met burgers en branches) of repressief?
  - Welke doorlooptijd hanteert u?
  - En maakt u afspraken over weerbaarheid en integriteit voor het college?
 • Zorg voor voldoende middelen: Aanpak ondermijning betekent voor de gemeenten extra inzet van ambtelijke capaciteit op onderdelen zoals: handhaving en toezicht, juridische capaciteit voor bestuursrechtelijke maatregelen en burgerzaken. Afhangende van de aanpak ook voldoende middelen om fysiek door te pakken in een bepaald gebied
 • Zorg voor aandacht voor ondermijning in het Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente
 • Leg ook de link met andere beleidsvelden zoals zorg en gebiedsvernieuwing (afhankelijk van de problematiek) om structurele resultaten te bereiken