Global Goals

De Global Goals voor samenhang in uw programma

De gemeentelijke opgaven zijn steeds meer verbonden met wereldwijde opgaven. De energietransitie, duurzame economische ontwikkeling, integratie en participatie, de inzet voor schonere lucht en schoner water, op al die onderwerpen is ons lokale handelen nauw verweven met ontwikkelingen elders in de wereld. Die ontwikkelingen beïnvloeden ons en omgekeerd beïnvloeden wij die ontwikkelingen elders, in positieve of negatieve zin.

Zoekt u een manier om samenhang te geven aan uw diverse inspanningen voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid, dan bieden de Global Goals daarvoor een uitstekende kapstok. De Global Goals zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Lokaal en mondiaal verbonden

In 2015 heeft de VN de Global Goals vastgesteld. Samen vormen ze voor de periode tot 2030 een belangrijke wereldwijde agenda voor de aanpak van de grote wereldproblemen, die zich manifesteren op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Met vijftien jaar tijd om deze agenda te realiseren, is haast geboden. Ook de Nederlandse regering heeft zich gecommitteerd aan de Global Goals. Maar de Global Goals kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet van gemeenten. De doelen raken immers aan belangrijke opgaven voor gemeenten. Gemeenten op hun beurt werken nauw samen met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven.

Waarom de Global Goals als kapstok voor een samenhangend programma?

  • Ze vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst;
  • bieden een helder, bruikbaar kader als leidraad bij het ontwikkelen en toetsen van beleid;
  • dagen de gemeente uit direct bij te dragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten;
  • maken veel energie los in gemeenten en vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Een aantal aandachtspunten

  • U kunt de Global Goals gebruiken om samenhang te laten zien tussen alles wat de gemeente doet. U kunt zichtbaar maken welk beleid aan welk van de 17 doelen is verbonden. De VNG heeft de handreiking 'De Global Goals in het gemeentelijk beleid' ontwikkeld om u daarbij te helpen.
  • U kunt ook kiezen voor specifieke inzet op enkele geselecteerde doelen. Verlies daarbij de samenhang niet uit het oog. U kunt de Global Goals aangrijpen om duurzame ontwikkeling te versnellen in samenwerking met partners en inwoners. Bijvoorbeeld door het aangaan/ intensiveren van coalities in de gemeente met ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen.
  • Gemeenten en inwoners dragen al op veel manieren bij aan de duurzaamheidsdoelen. Het is goed om dat zichtbaar te maken.
  • Zorg voor verankering binnen de gemeentelijke organisatie, in bestuurlijke, personele en financiële zin.
  • Sluit aan bij de VNG-campagne Gemeenten4GlobalGoals, een ‘community of practice’ om elkaar te versterken en te inspireren, en om samen zoveel mogelijk impact te hebben. U bepaalt zelf hoe u het predicaat ‘Global Goals gemeente’ voor uw gemeente invult. Aanmelden kan hier.