Werk & Inkomen

Maatschappelijke betekenis hebben

Het hebben van werk kan het gevoel van maatschappelijke betekenis sterk vergroten. Net zo goed voor mensen met als voor mensen zonder beperking. Bovendien draagt het voor een belangrijk deel bij aan het inkomen, waar zowel de nodige als de leuke activiteiten van betaald kunnen worden. Hoe zorg je er als gemeente voor dat je dit goed inricht? Doe hier inspiratie op over de volgende onderwerpen: Begeleiding naar werk, Aangepast werk, Besteedbaar inkomen, Maatschappelijk rendement, Een Duurzame baan en Werkplek.

Begeleiding naar werk Aangepast werk Besteedbaar inkomen Een duurzame baan Werkplek