Veiligheid

Handelwijze bij calamiteiten

Voorbeelden

  • Het Steunpunt Gemeente Utrecht stimuleert het laten maken van crisiskaarten, waarin staat beschreven hoe mensen moeten handelen bij een crisis.