Van school naar werk

Verbinden onderwijs en bedrijfsleven, Stages, Loopbaanbegeleiding

Voorbeelden

  • Gemeente Utrecht bemiddelt iedereen die zich meldt voor een stage. Afdelingen die een stage aanbieden aan een student met een langdurig psychische beperking krijgen een folder van de Vrijwilligerscentrale met tips voor een succesvol verloop.
  • Partijen zoals Studeren en Werken op Maat ondersteunen studenten bij de overgang van (hoger) onderwijs naar een baan: https://www.studerenenwerkenopmaat.org/