Horst aan de Maas

De kracht van de gemeenschap
Horst aan de Maas zoomt in op de inwonersinitiatieven. De kracht van de gemeenschap is een belangrijke uitdaging van ‘de transformatie’. Centraal staan het proces en het creëren van draagvlak bij alle stakeholders. Het draait om vragen als: 'Kunnen alle sociale vraagstukken binnen de gemeenschap worden opgepakt? Hoe kunnen we inwoners ondersteunen die niet zelf in staat zijn om initiatief te nemen?'


Meerdere ideeën zijn uitgewerkt om met inwoners over initiatieven in gesprek te gaan. De gemeente voert in drie wijken dorpsdialogen.