Herbenoeming burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum

De gemeenteraad van Hilversum heeft burgemeester Pieter Broertjes voorgedragen voor herbenoeming. De tweede termijn van de PvdA’er start op 1 juli 2017. Na zijn studie sociale en economische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht trad Broertjes in dienst bij de Volkskrant als sociaal-economisch redacteur. Vanaf 1987 tot en met 1995 was hij daar achtereenvolgens chef sociaal-economische redactie en adjunct-hoofdredacteur. In 1995 werd Broertjes hoofdredacteur van de Volkskrant. Deze functie vervulde hij totdat hij op 1 juli 2011 burgemeester van Hilversum werd.