Handreiking Lokale Inclusie Agenda

Het hoe, het wat en ... het waarom


Deze handreiking biedt houvast aan inwoners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden die in hun gemeente stappen willen zetten in de inclusieve samenleving.

De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

  • de Toelichting, die ingaat op de verplichting van de Lokale Inclusie Agenda (het waarom).
     
  • de Routekaart, die beschrijft hoe u het maken van een Lokale Inclusie Agenda kan aanpakken.
     
  • de Index, die beschrijft welke onderwerpen in de Agenda aan bod komen.