Goeree-Overflakkee

Ontschotting ketenzorg dementie
De cliëntbeleving staat centraal in de Village Deal van Goeree-Overflakkee: de cliënt en zijn/haar omgeving ervaart de patiëntenreis zo drempelloos mogelijk. Met als resultaat een moderne vorm van dementiezorg, waarbij de gehele keten op elkaar is afgestemd, passend bij de lokale identiteit van het eiland. 

Inzichten tijdens de Village Deal

De gemeente kwam in de zoektocht naar samenwerking in de dementiezorg vooral enthousiaste en betrokken stakeholders tegen, waarmee knelpunten en kansen zijn verkend. Denktanks zijn aan de slag gegaan met de knelpunten en oplossingen en hebben deze op een rijtje gezet.

Tijdens een interactieve bijeenkomst met alle stakeholders  zijn keuzes gemaakt over de door de denktank voorgestelde oplossingen.

De thema's met de hoogste prioriteit zijn:

  1. Het zorgpad dementie beschrijven. (Wie doet wat? En wanneer?)
  2. Ondersteuning mantelzorg door inzet van vrijwilligers of respijtzorg.
  3. Diagnose/indicatiestelling van mensen met dementie.
  4. Afstemming van wet- en regelgeving ten aanzien van procedures en criteria voor hulp via de gemeente.
  5. Afstemming van Wmo-adviseurs met casemanagers dementie.

De gekozen onderwerpen komen centraal te staan in de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt de laatste stap in de implementatie van nieuw dementiezorgbeleid.