Gezondheidsprogramma Statushouders (OTAV)

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het Gezondheidprogramma Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders.

Doel van het programma:
- Zorgen dat gemeenten verbindingen leggen tussen integratie, participatie, werk en gezondheid
- De statushouders in een gemeente in kaart brengen en in kaart brengen wat er voor deze groep nodig is op het terrein van gezondheid
- Statushouders inbedden in lokaal (gezondheids)beleid

Het Gezondheidsprogramma Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Lees meer in ons nieuwsbericht over de start van het programma.

Regiocoördinatoren

Per GGD-regio worden er regiocoördinatoren aangesteld die gemeenten adviseren en ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak, een lokale integrale aanpak gericht op preventie, zorg en gezondheidsbevordering van statushouders. Binnenkort vindt u hier een overzicht van alle regiocoördinatoren met contactgegevens. Tot die tijd kunt u contact opnemen met de projectleider van het programma:suzanne.jansen@vng.nl

Meer informatie

Contact

Projectleider: Suzanne Jansen
E-mail: suzanne.jansen@vng.nl

Nieuwsbrief en forum

  • Automatisch op de hoogte blijven van OTAV en Gezondheidsprogramma Statushouders (OTAV)? Meld u dan aan voor de OTAV-nieuwsbrief
  • Meediscussiëren en goede voorbeelden delen? Meld u dan aan voor het VNG-forum Asiel en integratie