Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op deze pagina vindt u informatie over de (voortgang van de) collegevorming na de verkiezingen van 21 maart en november 2018. Verder vindt u hier onder andere informatie voor collegeonderhandelingen, ervaringen met bestuursakkoorden nieuwe stijl waarbij inwoners nauw betrokken zijn en informatie over het verkiezingsproces.

Gevormde colleges

In de meeste gemeenten waren op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten die per 1 januari 2019 zijn ingedeeld, hadden in november 2018 verkiezingen. Op de overzichtskaart houden we bij welke colleges zijn gevormd na beide verkiezingen.

Staat het college van uw gemeente er nog niet op maar is het wel geïnstalleerd? Stuur dan een mailtje naar info@vng.nl zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Informatie voor collegeonderhandelingen

De maatschappelijke opgaven waarvoor alle gemeenten staan, zullen bij de collegeonderhandelingen aan de orde komen. Informatie over deze opgaven hebben wij bij elkaar in een overzicht gezet, dat u kunt gebruiken voor uw collegeprogramma.

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om afspraken te maken voor een nieuwe raadsperiode. Kan een akkoord op een nieuwe manier tot stand komen? Bekijk de mogelijkheden voor anders formeren. Lees de ervaringen van gemeenten voor een bestuursakkoord nieuwe stijl waarbij inwoners nauw betrokken zijn.

Blogs Jantine Kriens

Een reeks blogs van Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, rond de raadsverkiezingen.

VNG Magazine over positie en rol gemeenteraad

Rond de verkiezingen zijn in VNG Magazine een aantal artikelen over de positie en rol van de gemeenteraad verschenen.

Alle artikelen zijn hier te lezen. De editie van 23 maart stond volledig in het teken van (nieuwe) raadsleden.

Wedstrijd beste verkiezingsposter 2018

Welke partij slaagt er met de gemeenteraadsverkiezingen het best in haar boodschap over te brengen? Partijen konden hun verkiezingsposters tot eind februari aan VNG Magazine sturen, waarna de jury vijf posters nomineerde (zie hiernaast). De lezers stemden massaal op de poster van hun voorkeur. De winnaar is op 22 maart bekendgemaakt.

Hoe stemmen we in Nederland?

Nederlandse kiezers stemmen nog steeds met papier en potlood, ook bij de komende raadsverkiezingen. Het gebruik van stemcomputers brengt (nog) te veel beveiligingsrisico’s met zich mee (denk aan hackers).
De VNG vindt modernisering van het verkiezingsproces belangrijk als het gaat om tellen van de stemmen, de inzet van hulpmiddelen, de verwerking van de uitslag e.d. We zijn voorstander van de mogelijkheid om stemmen elektronisch te kunnen tellen, daarvoor is onder meer een ander stembiljet nodig.