Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In 335 van de 380 Nederlandse gemeenten waren op 21 maart verkiezingen voor de gemeenteraad. Op deze pagina gaan we bijhouden welke colleges er worden gevormd. Verder vindt u hier artikelen uit het VNG Magazine en blogs van Jantine Kriens, die in aanloop naar deze verkiezingen zijn geschreven en andere informatie in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen en collegevorming

Op 21 maart waren in de meeste gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Als gevolg van herindelingen hebben inwoners van een aantal gemeenten al eerder gestemd en zijn er ook gemeenten waarvan de inwoners pas eind dit jaar naar de stembus gaan. U vindt dit terug op de overzichtskaart. Hier gaan we ook bijhouden hoe het met de collegevorming gaat.

Blogs Jantine Kriens

Een reeks blogs van Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, rond de raadsverkiezingen.

VNG Magazine over positie en rol gemeenteraad

Rond de verkiezingen verschijnt in VNG Magazine een aantal artikelen over de positie en rol van de gemeenteraad.

De editie van 23 maart staat volledig in het teken van de (nieuwe) raadsleden.  Lees verder

Wedstrijd beste verkiezingsposter 2018

Welke partij slaagt er met de gemeenteraadsverkiezingen het best in haar boodschap over te brengen? Partijen konden hun verkiezingsposters tot eind februari aan VNG Magazine sturen. De jury heeft vijf posters genomineerd (zie hiernaast) en de lezers hebben massaal gestemd op de poster van hun voorkeur. De winnaar wordt op 22 maart bekendgemaakt.

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Na de gemeenteraadsverkiezingen beginnen tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs aan de belangrijke taak om afspraken te maken voor een nieuwe raadsperiode. Kan een akkoord op een nieuwe manier tot stand komen? En hoe gaat u daarbij te werk? In samenwerking met de VNG heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een bundel samengesteld met de ervaringen van tien gemeenten bij het sluiten van een bestuursakkoord nieuwe stijl. Hierbij zijn inwoners nauw betrokken.

Informatie voor collegeonderhandelingen

De maatschappelijke opgaven waarvoor alle gemeenten staan, zullen bij de collegeonderhandelingen aan de orde komen. Informatie over deze opgaven hebben wij bij elkaar in een overzicht gezet, dat u kunt gebruiken voor uw collegeprogramma.

Hoe stemmen we in Nederland?

Nederlandse kiezers stemmen nog steeds met papier en potlood, ook bij de komende raadsverkiezingen. Het gebruik van stemcomputers brengt (nog) te veel beveiligingsrisico’s met zich mee (denk aan hackers).
De VNG vindt modernisering van het verkiezingsproces belangrijk als het gaat om tellen van de stemmen, de inzet van hulpmiddelen, de verwerking van de uitslag e.d. We zijn voorstander van de mogelijkheid om stemmen elektronisch te kunnen tellen, daarvoor is onder meer een ander stembiljet nodig.