Gemeentelijke Uitvoering (71)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Handen

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
IT

GT Microsoft

Alle Nederlandse gemeenten kunnen sinds 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Microsoft heeft hiervoor samen met VNG het Framework-VNG model in het leven geroepen. Dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van het...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Printer

GT Print

Onder de noemer Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) heeft VNG Realisatie voor gemeenten een Raamovereenkomst gesloten met vier leveranciers voor de levering van printdiensten voor de kantooromgeving. De Raamovereenkomst loopt tot 18 augustus 2024.

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Telefoon

GT Vaste Communicatie

GT Vaste Communicatie is de gezamenlijke aanbesteding voor vaste spraak en data.

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Roltrap

Single Digital Gateway

Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening waar alle gemeenten aan moeten voldoen. De eerste stap (Annex I) is dat overheden vanaf december 2022 informatie over producten en diensten moeten ontsluiten via YourEurope.eu. Hiervoor wordt (onder regie van de...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Handen

GT Connect

Het contract GT Connect is per 22 december 2020 ontbonden. De beheerpartij, het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, begeleidt de deelnemers in de afwikkeling ervan. De directie VNG Realisatie heeft in het voorjaar van 2021 aan GT gevraagd de mogelijkheden...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Zendmast

GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie 3 is de gezamenlijke opvolger van gezamenlijke aanbestedingen Gemeentelijke Telecommunicatie 1 en 2. Deze twee aanbestedingen zijn volledig in beheer genomen bij het Servicecentrum Gemeenten.

Ondersteuning gemeentelijke organisatie