Gemeente Epe: Veel goede voorbeelden van samenwerking

Het belangrijkste gesprekspunt bij het bezoek van de VNG-directie aan de gemeente Epe was het nieuw af te sluiten bestuursakkoord. VNG-directieraadlid Sandra Korthuis en hoofd van de VNG-afdeling Gemeentefinanciën Ton Jacobs spraken op 15 februari 2011 met het voltallige college.

Na een uitvoerige uitleg over de stand van zaken met betrekking tot het bestuursakkoord ontstond een levendige discussie over de consequenties voor de gemeente Epe. De onzekerheid over de financiën maakt een goede inschatting van de risico’s onmogelijk. Het college van Epe is zeer bezorgd over de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Samenwerking tussen gemeenten
Ook het de bestuurders van Epe veel vragen over de schaal van uitvoering. Men is bevreesd de schaal van bovenaf wordt opgelegd. Epe werkt nu op veel terreinen samen met verschillende gemeenten in verschillende samenstellingen. Dat bevalt prima en men wil dat ook houden.

Dienstverlening VNG
De dienstverlening door de VNG wordt in Epe als belangrijk en zeer waardevol gezien. Binnen de gemeente is afgesproken dat de modelverordeningen van de VNG één op één worden overgenomen. Er worden geen eigen wensen aan toegevoegd.

De gemeentesecretaris geeft aan dat hij de raadsleden zal attenderen op het VNG-weekoverzicht.