Gelieerde verenigingen en organisaties

Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Het NGB is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

Meer informatie


Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging zet zich in voor het wel en wee van de wethouders. De vereniging komt op voor de belangen van wethouders en draagt bij aan de professionalisering van het wethouderschap.

Meer informatie


Nederlandse vereniging voor raadsleden

De Nederlandse vereniging voor raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto de Raad Doet Er Toe.

Meer informatie


Vereniging van Griffiers

De Vereniging van Griffiers behartigt de belangen van griffiers van de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en gemeenteraden in Nederland. Primaire doelstelling is een kwalitatieve verbetering van het openbaar bestuur met als voornaamste aandachtsgebied het lokaal bestuur.

Meer informatie


Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)

De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. De VGS ondersteunt haar leden bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen.

Meer informatie


Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid en accommodatievraagstukken.

Meer informatie


Europa decentraal

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

Meer informatie


 

Kijk voor meer informatie over de VNG en haar netwerken op de Verenigingspagina