Fonds tekortgemeenten jeugd en Wmo

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen medeoverheden voor het Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein.

Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. Dit bedrag wordt aan de hand van verschillende criteria verdeeld over gemeenten. Deze criteria zijn vastgesteld in de ALV van de VNG op 27 juni 2018. Gemeenten kunnen tot en met 15 september 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor middelen uit het fonds. Hierbij tellen de inkomsten en uitgaven mee van de uitkeringen Jeugd en Wmo (begeleiding en beschermd wonen) in de Integratie Uitkering Sociaal domein.

Een nadere toelichting op het Fonds tekortgemeenten vindt u in de ledenbrief van de ALV van de VNG. 

Een aanvraag indienen

Om in aanmerking te komen voor middelen uit het Fonds tekortgemeenten, moet u als gemeente een aanvraag indienen. Hiervoor dient u een Excelformat in te vullen met de inkomsten en uitgaven voor jeugd taken en nieuwe Wmo over 2016 en 2017. Het format is voorzien van instructies op alle tabbladen.

Deadline: 15 september 2018

Verloop van het proces

Het VNG-bestuur heeft een onafhankelijke commissie in het leven geroepen voor het beoordelen van de aanvragen van gemeenten. Deze commissie bestaat Marco Florijn (directeur Seastarters), Mariëtte van Leeuwen (onderwijsbestuurder Horizon en Altra) en Kees Vendrik (hoofdeconoom Triodos Bank). De commissie wordt ondersteund door een secretariaat. Dit wordt verzorgd door organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix.

Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u de FAQ's (vragen en antwoorden).

Heeft u nog meer vragen?

Neem dan contact met ons op via fondstekortgemeenten@vng.nl

Meer informatie