Algemene directie VNG

De Algemene directie bestaat uit Jantine Kriens en Pieter Jeroense.


J. Kriens, Algemeen directeur VNG

Onderwijs en de emancipatie en integratie van minderheidsgroepen lopen als een rode draad door de loopbaan van Jantine Kriens. Als leerkracht was zij eind jaren zeventig verbonden aan één van de eerste Internationale Schakelklassen. Jongeren uit diverse landen van herkomst moesten zo snel mogelijk doorstromen naar een passende vorm van regulier onderwijs.

Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam stond Jantine aan de wieg van vernieuwende aanpakken als het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs en de Brede School. Na de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid in 1998 vroeg het ministerie van OCenW haar als landelijk projectleider voor het onderwijsachterstandenbeleid. Van 2000 tot 2004 vervulde Jantine die rol als landelijk procesmanager bij het PMPO en als coördinator van het transferpunt onderwijsachterstanden.

Van 2002 tot 2006 was zij raadslid voor de PvdA in Rotterdam en van 2006 tot 2013 wethouder. Sinds mei 2013 is Jantine voorzitter van de directieraad van de VNG, per 1 januari 2017 algemeen directeur.
Jantine studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.

Nevenfuncties

  • BNG - Raad van commissarissen
  • BNG Cultuurfonds - bestuurslid

Zie ook

 

Pieter Jeroense - plaatsvervangend algemeen directeur VNG 

Pieter Jeroense heeft een warm hart voor de publieke zaak. De kwaliteit van publieke dienstverlening, van overheidsorganisaties en van de lokale democratie houden hem bezig. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna volgden verschillende leidinggevende functies bij de gemeente Leiden en de gemeente Rotterdam. In 2012 begon Pieter aan een nieuwe baan als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn. Sinds eind augustus 2017 is hij plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Pieter studeerde Nederlands (Universiteit Utrecht), Bestuurskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en journalistiek (Hogeschool Utrecht).

Sinds september 2018 is Pieter Jeroense waarnemend directeur VNG Risicobeheer.

Nevenfuncties

  • Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland - Lid Raad van Toezicht
  • Stichting Heilige Geest  - Voorzitter
  • The Hague Academy for Local Governance - Bestuurslid
  • Vereniging voor Overheidsmanagement - Bestuurslid

Zie ook