De VNG-organisatie

De VNG-organisatie inventariseert maatschappelijk relevante ontwikkelingen, zorgt voor agendasetting van issues die voor gemeenten relevant zijn, brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar, en faciliteert bij belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en dienstverlening.

De VNG-organisatie staat onder leiding van de Algemene directie. De organisatie bestaat uit de onderdelen: VNG Beleid en VNG Bedrijven.

Algemene directie

De Algemene directie bestaat uit

Jantine Kriens, algemeen directeur

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur

Directie Beleid

VNG beleid geeft de belangenbehartiging van de leden vanuit het perspectief van inwoners van gemeenten vorm, brengt de uitvoeringspraktijk naar de Haagse politiek en ondersteunt gemeenten bij de toegang tot en vertaling van wetten en regelgeving.

Directeuren Beleid

De directie Beleid bestaat uit drie directeuren Beleid:

Edward Stigter

directeur Beleid Leefomgeving, Arbeidszaken

Ali Rabarison

directeur Beleid Inclusieve samenleving, Gemeentefinanciën

Nathan Ducastel

directeur Beleid Informatiesamenleving, Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid

VNG Bedrijven

VNG Realisatie

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van de informatievoorziening en de dienstverlening richting inwoners en bedrijven. Directeur van VNG Realisatie is Hugo Aalders.

VNG Congressen

VNG Congressen organiseert en ontwikkelt jaarlijks ruim 300 congressen voor ruim 30.000 deelnemers. Onderdelen van VNG Congressen zijn: VNG Academie en VNG Trainees.
Directeur is Wendelien Tonjann:

VNG International

VNG International werkt aan maatschappelijke opgaven in 40 landen door het versterken van de lokale overheid en faciliteert gemeentelijk internationaal beleid.
Directeur van VNG International is Peter Knip:

VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer staat gemeenten bij met verzekeringen voor hun organisatie, voor ambtenaren en met verzekeringen in het sociaal domein.
Directeur is Sietske Pijpstra:

VNG KCHN

VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij beleid, implemenatie en uitvoering op het gebied van handhaving en naleving in het sociale domein.
Directeur is Ad van Mierlo: