De VNG-organisatie

De VNG-organisatie inventariseert maatschappelijk relevante ontwikkelingen, zorgt voor agendasetting van issues die voor gemeenten relevant zijn, brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar, en faciliteert bij belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en dienstverlening.

De VNG-organisatie staat onder leiding van de Algemene directie. De organisatie bestaat uit de onderdelen: VNG Beleid en VNG Bedrijven.

Algemene directie

De Algemene directie bestaat uit:

Directie Beleid

VNG beleid geeft de belangenbehartiging van de leden vanuit het perspectief van inwoners van gemeenten vorm, brengt de uitvoeringspraktijk naar de Haagse politiek en ondersteunt gemeenten bij de toegang tot en vertaling van wetten en regelgeving. De directie Beleid bestaat uit drie directeuren:

  • Ali Rabarison, directeur Beleid Inclusieve samenleving, Gemeentefinanci├źn
  • Nathan Ducastel, directeur Beleid Informatiesamenleving, Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid
  • Directeur Beleid Leefomgeving, Arbeidszaken (vacature)
  • Lees meer over de directie Beleid

VNG Bedrijven

Vijf bedrijven maken deel uit van de VNG. Ze leveren elk op hun manier een bijdrage aan de doelstellingen van de VNG: