De Bollenstreek: een sterk bestuur (Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse, Hillegom)

Het veertiende eeuwse donjon Huis Dever in Lisse was 1 februari 2011 het decor voor een nadere kennismaking tussen VNG-directieraadslid Sandra Korthuis, Erik Brekelmans van P&O en de gemeenten Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

De VNG sprak met de burgemeesters, een aantal wethouders en de gemeentesecretarissen over het eventuele bestuursakkoord, KING, de categorisering van gemeenten (de zgn. A, B of C gemeenten), financieel perspectief voor gemeenten, de decentralisatie van taken en de bijbehorende overheveling van budgetten.

De gemeenten zijn van mening dat zij zelf doen, wat zij zelf kúnnen doen. Er is veel interesse in de verhouding rijk en gemeenten, met de hoop dat dit vertrouwen onderling zal groeien.

De gemeenten zijn tevreden over de dienstverlening van VNG. Men weet de VNG te vinden met betrekking tot best practices. 

Samenwerking
In het gesprek werd ingegaan op de samenwerking tussen gemeenten, waarbij de onderlinge contacten tussen de diverse medewerkers van de gemeenten de basis is voor deze samenwerking.
Duidelijk is dat deze vier gemeenten elkaar weten te vinden in de onderlinge samenwerking en het delen van kennis en kunde. In samenwerking met de expertise van de VNG leidt dit tot een krachtiger lokaal bestuur.