De ambities van Borne

'Misschien moeten we wel een keer nee zeggen tegen de rijksoverheid.' Deze opmerking van wethouder Mulder van Borne komt niet zomaar uit de lucht vallen. Borne, het geografisch middelpunt van Twente, is een kleine gemeente die al veel weet te bezuinigen door allerlei vormen van samenwerking met andere gemeenten in de regio. Borne wil zich de decentralisatie niet laten overkomen, ziet daarbij zelfs kansen voor verbeteringen, maar zet wel vraagtekens bij het voornemen van het rijk 100% van de taken over te hevelen voor 80% van het budget.

Borne is een groeigemeente met ambities op het gebied van de woningbouw. De bestuurders maken zich zorgen over het niet ingecalculeerde verlies op grondtransacties. De gemeente werkt daarom aan creatieve oplossingen om de schade zo veel mogelijk te beperken. De steun van de VNG is daar bij onontbeerlijk. 'Het vanuit risicobeheersing verplicht creëren van voorzieningen ten laste van de reserves vermindert de investeringsruimte van gemeenten vaak onnodig. Daarover zouden nadere afspraken tussen rijk en gemeenten gemaakt moeten worden,' zei wethouder Mulder.  Het college pleit voor realistisch bouwen met het oog op de toekomst, niet alleen gericht op rendement, maar ook op behoefte.

Waar de problemen van de G4 en de G32 gewoonlijk goed op de agenda staan dient de VNG ook rekening te houden met de belangen van kleinere gemeenten. De VNG moet een zelfstandige koers varen en moet ervoor waken door de leden gezien te worden als spreekbuis van het rijk, waarschuwden de bestuurders van Borne.

Kees Jan de Vet bezocht de gemeente Borne op 7 december 2010.