Curriculum vitae Jantine Kriens

J. Kriens, Algemeen directeur

Jantine Kriens werd in 1954 geboren in Rotterdam. Vanaf haar zesde groeide zij op in Zaandam en in 1973 ging zij Nederlandse Taal- en Letterkunde studeren in Amsterdam.

Rode draad door haar professionele loopbaan is onderwijs en de emancipatie en integratie van minderheidsgroepen. Als leerkracht was zij eind jaren zeventig verbonden aan één van de eerste Internationale Schakelklassen. Jongeren uit diverse landen van herkomst moesten zo snel mogelijk doorstromen naar een passende vorm  van regulier onderwijs. De ervaringen in die periode zijn een belangrijke inspiratiebron gebleken voor haar professionele activiteiten in de jaren daarna.

Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam stond zij aan de wieg van vernieuwende aanpakken als het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs en de Brede School. Na de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid in 1998 vroeg het ministerie van OCenW haar als landelijk projectleider voor het onderwijsachterstandenbeleid. Van 2000 tot 2004 vervulde zij die rol als landelijk procesmanager bij het PMPO en als coördinator van het transferpunt onderwijsachterstanden. In die rollen heeft zij leiding gegeven aan complexe veranderingsprocessen, gemeenten en schoolbesturen geadviseerd, inleidingen gehouden, bijgedragen aan fora en discussiebijeenkomsten voorgezeten.

Wethouderschap
Vanaf 2002  tot 2006 was Jantine Kriens raadslid voor de PvdA.  Van 2006 tot 2013 was zij wethouder in Rotterdam. Van 2006 tot 2010 van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang en van 2010 tot mei 2013 Financiën, Bestuur en Organisatie, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast was zij tot april 2013 voorzitter van het College voor Arbeidszaken.

Vanaf mei 2013 is Jantine Kriens voorzitter van de directieraad van de VNG, per 1 januari 2017 Algemeen directeur.