CORV

De Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is vanaf 2015 operationeel. Gemeenten, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties zijn wettelijk verplicht om Verzoeken tot Onderzoek (VTO) via CORV bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen. Alleen bij spoedeisende en/of levensbedreigende situaties kunt u afwijken van het indienen van een VTO via CORV.

Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV)

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat via berichtuitwisseling zorgt voor elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein.