Comité van de Regio's

De VNG ondersteunt de gemeentebestuurders in de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR). Het CvdR is een politiek assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers in Brussel.

Het CvdR is de spreekbuis van decentrale overheden en zorgt ervoor dat decentrale overheden betrokken worden bij de totstandkoming van het Europese wetgevingsproces. Dat is belangrijk aangezien een groot deel van de Europese wetgeving wordt uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau.

Het CvdR behartigt de belangen van decentrale overheden en verkleint de afstand tussen de EU en haar burgers. In het CvdR zijn de decentrale bestuurders van alle 28 EU-lidstaten vertegenwoordigd.

Het CvdR als adviesorgaan van de EU

De voornaamste opdracht van het CvdR is om in het Europese besluitvormingsproces de decentrale overheden uit de EU te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen door het opstellen van adviezen voor de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Leden Nederlandse delegatie CvdR

Vanuit Nederland zijn de provincies en gemeenten in het CvdR vertegenwoordigd. De Nederlandse delegatie bestaat uit 24 leden: 6 leden en 6 plaatsvervangende leden van de provincies en 6 leden en 6 plaatsvervangende leden vanuit de gemeenten. De Nederlandse delegatie wordt ondersteund door het IPO en de VNG.

De leden zijn verdeeld over de verschillende commissies van het CvdR.

De gemeentelijke leden zijn binnen de VNG lid van de commissie Europa en Internationaal.

De Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio's bestaat uit:

Voorzitter

 

 

 

De heer Wim van de Donk

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX
Lid van het Bureau

Contact
Postbus 90151
5200 MC ’s Hertogenbosch
0031 (0) 736812150
www.brabant.nl

Assistent
Martijn Meuwissen

Ondersteuning vanuit het IPO-bureau
Jop van Unnik


Vice-voorzitter

Mevrouw Annemiek Jetten

Burgemeester van Vlaardingen
Politieke partij: PES (PvdA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT
Lid van het Bureau

Contact
Markt 11
3131CR Vlaardingen
010-2484271
www.vlaardingen.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau

Inge Bruijns (ondersteuning NAT Commissie)
Simone Goedings (ondersteuning vicevoorzitter)


Leden en plaatsvervangende leden

De heer Ahmed Aboutaleb

Burgemeester van Rotterdam
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
www.rotterdam.nl

Assistent
Hans Verdonk


De heer Bouke Arends

Burgemeester Westland
Politieke partij: PES (PVDA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
De Klepel 372
7811 KX Emmen
0591685503
https://www.emmen.nl/

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Bas van den Barg


Mevrouw Jeannette Baljeu

Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 90602
2509 LP ‘s-Gravenhage
0031 (0) 704417013
www.zuid-holland.nl

Assistent
Suzanne Ootes en Jacqueline Spuijbroek 


De heer Bert Bouwmeester

Burgemeester van Coevorden
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX, Interregionale groep grensoverschrijdende samenwerking

Contact
Postbus 2
7740 AA Coevorden
14 0524
www.coevorden.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Caspar Sluiter


De heer Theo Bovens

Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van Commissie SEDEC
Plv. lid van het Bureau

Contact
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
00 31 (0) 433897001
www.limburg.nl

Assistent
Eric Lemmens


 

Mevrouw Saskia Bruines

Wethouder te ’s-Gravenhage
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 12600
2500 DJ ’s-Gravenhage
0031 (0) 703532650
www.denhaag.nl

Assistent
Frans van Bork


De heer René de Heer

Wethouder Zwolle
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Stadhuis, Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle
038 4982434
www.zwolle.nl

Assistent
Peter Rhebergen

Ondersteuning van het VNG-bureau
Bas van den Barg


Mevrouw Marcelle Hendrickx

Wethouder te Tilburg
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
0031 (0) 135429011
http://www.tilburg.nl

Assistent
Karin van den Berg

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Bas van den Barg


De heer Hans Janssen

Burgemeester van Oisterwijk
Politieke partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie CIVEX
Plv. lid van het Bureau
Lid van de election observation pool en lid van de contact group CvdR–Congres

Contact
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk
0031 (0)13-5291200
www.oisterwijk.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Caspar Sluiter


De heer Rob Jonkman

Wethouder te Opsterland
Politieke partij: ECR (CU)
Voorzitter van de ECR
Lid van het CvdR
Lid en ECR woordvoerder van de Commissie ECON
Lid van het Bureau

Contact
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag
0512 386 222
www.opsterland.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Caspar Sluiter


De heer Klaas Kielstra

Gedeputeerde van de provincie Fryslân
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie SEDEC

Contact
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
0031 (0) 582925519
http://www.fryslan.frl/

Assistent
Meije Gildemacher


De heer Cor Lamers

Burgemeester van Schiedam
Politiek partij: EVP (CDA)
Lid van het CvdR
Lid van het Bureau
Voorzitter van de Commissie ENVE
Lid van de Commissie CAFA

Contact
Postbus 1501
3100 EA Schiedam
0031 (0) 102191014
www.schiedam.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Jody van Diemen (ondersteuning Commissie ENVE)
Simone Goedings (ondersteuning voorzitter ENVE)


De heer Cees Loggen

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
Politieke partij: ALDE (VVD)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT

Contact
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
0031 235155148
http://www.noord-holland.nl/

Assistent
Ilse Buijs


De heer André van de Nadort

Burgemeester van Weststellingwerf
Politieke partij: PES (PvdA)
Lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE
PES woordvoerder in de Commissie ENVE

Contact
Postbus 7
9790 AA Ten Boer
0032 (0) 503028811
www.tenboer.nl

Ondersteuning vanuit het VNG-bureau
Jody van Diemen


Mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel

Burgemeester Hof van Twente
Politieke partij: EVP (CDA)
Plv. lid van het CvdR

Contact
Postbus 54
7470 AB Goor
0547-858585
www.hofvantwente.nl


Mevrouw Mariëtte Pennarts-Pouw

Gedeputeerde van de provincie Utrecht
Politieke partij: PES (GroenLinks)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
0031 (0) 302583500
http://www.utrecht.nl/

Assistent
Joanne Swets


De heer Ben de Reu

Gedeputeerde van de provincie Zeeland
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. Lid van het CvdR
Lid van Commissie CIVEX

Contact
Postbus 6001
4330 LA  Middelburg
0118-631327
https://www.zeeland.nl/

Assistent
Arnoud Guikema


De heer Michiel Rijsberman

Gedeputeerde van de provincie Flevoland
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0031 (0) 320265658
http://www.flevoland.nl/

Assistent
Sidony Venema


De heer Michiel Scheffer

Gedeputeerde van de provincie Gelderland
Politieke partij: ALDE (D66)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie COTER

Contact
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
0031 (0) 263599095
http://www.gelderland.nl/

Assistent
Vivian Stribos


De heer Henk Staghouwer

Gedeputeerde van de provincie Groningen
Politieke partij:  ECR (CU)
Plv. Lid van het CvdR
Lid van de Commissie NAT

Contact
Postbus 610
9700 AP Groningen
0031 (0) 503164707
http://www.provinciegroningen.nl

Assistent
Elmer Koole


De heer Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde van de provincie Drenthe
Politieke partij: PES (PvdA)
Plv. lid van het CvdR
Lid van de Commissie ECON

Contact
Postbus 122
9400 AC Assen
0031 (0) 592365560
http://www.drenthe.nl/

Assistent
Martien Haasjes


Mevrouw Annemiek Traag

Gedeputeerde van de provincie Overijssel
Politieke partij: ALDE (D66)
Lid CvdR
Lid van de Commissie ENVE

Contact
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
0031 (0) 384998733
http://www.overijssel.nl/

Assistent
Tjerk Sytsema

Secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse delegatie naar het CvdR wordt gevoerd door De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De delegatie wordt ondersteund door twee delegatiecoördinatoren één vanuit het IPO en één van de VNG:

Simone Goedings
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contact:
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
+31 629543628
simone.goedings@vng.nl

 

Jop van Unnik
Interprovinciaal Overleg (IPO)

Contact:
Trierstraat 59-61
1040 Brussel
+31 (0)6 5568 6620
vanunnik@nl-prov.eu