Collectieven tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een hardnekkig en schrijnend probleem. De ministeries van VWS, V&J en OCW sloegen samen met de VNG de handen ineen voor een betere aanpak. In zes gemeenten zijn samenwerkingsverbanden gevormd. Deze zes Collectieven tegen Kindermishandeling, VNG en ministeries doen er alles aan om de vernieuwde aanpak 'een olievlekwerking te geven'. Lees hier de ervaringen, resultaten en verbeteragenda's van de zes collectieven.

Ervaringen, resultaten en verbeteragenda's

Hier vindt u informatie over de werkwijze en aanpak van de zes Collectieven tegen Kindermishandeling. De projectleiders doen hun verhaal en hier vindt u ook de verbeteragenda's die de collectieven hebben opgesteld. En last but not least: de resultaten die de collectieven bereikten en ook voor collega-gemeenten waardevol zijn.

Eindrapportage Collectieven tegen Kindermishandeling

Om een verbeterde aanpak van kindermishandeling in gang te zetten zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht. In de zes collectieven werken gemeenten samen met alle partijen die lokaal of regionaal betrokken zijn bij de vernieuwde aanpak. De waardevolle opbrengsten en ervaringen van alle Collectieven vindt u in de uitgebreide eindrapportage. 

Unieke samenwerking tussen ministeries en gemeenten

Vier directeuren, één ambitie. De VNG en de ministeries van VWS, V&J en OCW hebben de handen ineen geslagen voor een betere aanpak tegen kindermishandeling. Angelique Berg van VWS, Michele Blom van V&J, Jantine Kriens van de VNG en Alida Oppers van OCW gingen samen de werkvloer op.