CEMR

De VNG is aangesloten bij de Council of European Municipalities and Regions (CEMR ofwel Raad der Europese Gemeenten en Regio’s). Dit is de Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van gemeenten en regio’s. Met leden in 35 landen (ruim 100.000 gemeenten via de aangesloten verenigingen) is het de grootste Europese organisatie voor de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese Unie.

Activiteiten

CEMR houdt zich bezig met:

  • de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese instituties
  • de informatieverstrekking aan de leden over Europese ontwikkelingen
  • de bevordering van samenwerking (uitwisseling van kennis en ervaring) tussen gemeenten en regio’s in Europa
  • de bevordering van Europese stedenbanden

Organisatie en Nederlandse vertegenwoordiging

CEMR bestaat uit drie bestuursorganen, te weten het Policy Committee, het Executive Bureau and de Assembly of Delegates. In thematische werkgroepen worden de CEMR-standpunten en strategieën voorbereid voor belangenbehartiging over beleidsterreinen die voor gemeenten belangrijk zijn. Zij hebben direct contact met de Europese instellingen.

Nederlandse gemeenten worden vertegenwoordigd door:

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter
Annemarie Penn-Te Strake, burgemeester van Maastricht
Cor Lamers, burgemeester van Schiedam
Luzette Wagenaar, burgemeester van Waterland

Meer informatie