CEMR

De VNG is aangesloten bij de Council of European Municipalities and Regions (CEMR ofwel Raad der Europese Gemeenten en Regio’s). Dit is de Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van gemeenten en regio’s. Met leden in 42 landen (ruim 130.000 gemeenten via de aangesloten verenigingen) is het de grootste Europese organisatie voor de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese Unie.

Activiteiten

CEMR houdt zich bezig met:

  • de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese instituties
  • de informatieverstrekking aan de leden over Europese ontwikkelingen
  • de bevordering van samenwerking (uitwisseling van kennis en ervaring) tussen gemeenten en regio’s in Europa

Organisatie en Nederlandse vertegenwoordiging

CEMR bestaat uit twee bestuursorganen, te weten de Policy Committee en het Executive Bureau. De Policy Committee gaat over het budget en bepaalt het jaarlijkse werkprogramma. Het Executive Bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. In thematische werkgroepen worden de CEMR-standpunten en strategieën voorbereid over verscheidene onderwerpen die voor gemeenten van belang zijn zoals: lokale democratie, milieu, klimaat, territoriale cohesie en internationale samenwerking. De verenigingen hebben via de thematische werkgroepen direct contact met de Europese instellingen.

Gemeenten worden vertegenwoordigd in de Policy Committee door:

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter
Cor Lamers, burgemeester van Schiedam
Luzette Kroon, burgemeester van Waterland
Annemarie Penn-Te Strake, burgemeester van Maastricht
Bekleedt de ere functie van Executive President. Dit houdt in dat zij CEMR vertegenwoordigt bij Europese en internationale bijeenkomsten.