Cecile Bus raadsgriffier in Papendrecht

Cecile Bus start op 1 maart 2018 als als griffier in Papendrecht. Ze is momenteel nog griffier in de gemeente Montfoort. Daarvoor was ze onder meer plaatsvervangend raadsgriffier, secretaris van de rekenkamercommissie en clusterhoofd juridische zaken in de gemeente Assen. Ze is in Papendrecht de opvolger van Funs Bergmans, die op 1 september 2017 griffier werd van Westland.