Deze Roadmap is een wegwijzer en een planning voor de activiteiten die gemeenten per inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.

De roadmap kan worden gebruikt als leidraad bij de planning van de invoering en is geordend langs de fasen uit de beleidscyclus: 

  • Omgevingsvisie en programma  
  • Omgevingsplan 

  • Initiatieven, dienstenverlening en behandelproces

  • Monitoring, toezicht en handhaving

  • En daaraan toegevoegd ‘Ambitie, strategie en beleid’

Type product
VNG en andere koepels
Ik zoek informatie voor
Beleidsadviseurs, Burgemeester en wethouders, Communicatieadviseurs, Dienstverlening (KCC, FO, Key Users), Directeuren en management, Financials, ICT & IV managers, architecten, Planvormers (planmakers en regelmakers), Programmamanagers, Raadsleden, VTH-vergunningverleners
Niveau
Inleidend, Verdiepend