Burgemeester Ferd Crone stopt in Leeuwarden

Burgemeester Ferd Crone stopt in de zomer van 2019 als burgemeester van Leeuwarden. Hij stelt zich beschikbaar voor de PvdA in de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei 2019 de nieuwe Eerste Kamer. Crone is sinds november 2007 burgemeester van de Friese hoofdstad. Voor de herindeling van 2014 werd hij benoemd als tijdelijke ambtsdrager van de heringedeelde gemeente (met noordelijk Boarnsterhim). Later dat jaar werd hij opnieuw definitief benoemd voor zes jaar, tot 2020. Voordat Crone naar Leeuwarden kwam, was hij dertien jaar Tweede Kamerlid. Hij is ook lid van het VNG-bestuur.