Burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht stapt over naar brancheorganisatie Nederlandse binnenvaart

Burgemeester Dominic Schrijer wordt op 16 november 2018 voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Koninklijke BLN-Schuttevaer, de brancheorganisatie van de Nederlandse binnenvaart. PvdA’er Schrijer is sinds 27 mei 2013 burgemeester van Zwijndrecht. Op 30 mei 2018 maakte hij bekend dat hij niet voor een tweede ambtstermijn kiest. Als de benoeming van Schrijer bij de Koninklijke BLN-Schuttevaer een feit is, legt hij zijn burgemeestersambt per 1 februari 2019 neer.