Nieuws
2 oktober 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U heeft op 5 oktober uw commissiedebat klimaatakkoord in de gebouwde omgeving, D e VNG vraagt uw aandacht voor een aanpak op de na-isolatie van woningen in verband met de uitspraak op de wet natuurbescherming.
Warmteleidingen
29 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders media, Op donderdag 5 oktober debatteert u over het nieuwe bestel lokale publieke omroepen. Wij zijn erg blij met de keus van het kabinet om de financiële basis van de omroepen te versterken; met instandhouding van de eigen onafhankelijkheid. De journalistieke rol van de omroepen is essentieel voor...
29 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 4 oktober uw debat circulaire economie. Graag brengen wij daarvoor de gemeentelijke standpunten mee.
2 afvalcontainers met dozen ernaast
26 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 4 oktober debatteert u met demissionair staatssecretaris Uslu over Erfgoed. De VNG vraagt uw aandacht voor: Behoud van gereserveerde middelen voor archeologie op de begroting OCW voor 2024, conform de uitgangspuntenbrief cultuur, voor de aanpak van versterking van gemeenten;
winkelend publiek in winkelstraat
26 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op 28 september debatteert u over verkiezingen. U zult spreken over de evaluatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van maart 2023 en over de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.
Stemmen met rode potlood
25 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert op 26, 27 én 28 september over diverse aspecten op het woondossier. Het gaat dan om: De stemmingen op 26 september over 2 moties respectievelijk ingediend bij de tweeminutendebatten: a. Commissiedebat woningbouwopgave en koopsector en b. Notaoverleg prettig wonen...
22 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, U heeft tot 28 september gelegenheid te reageren op het inbreng verslag van het wetsvoorstel Regels over energiemarkten en energiesystemen (36378, Energiewet). We vragen u namens gemeenten aandacht voor het aspect van energiedelen.
Warmteleidingen
21 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 27 september debatteert u met demissionair minister Van Gennip over Inburgering en Integratie. Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor vier onderwerpen: De structurele financiële middelen voor de Inburgeringswet zijn ontoereikend voor gemeenten; Zet de ingeslagen weg om de wet te verbeteren voort, zoals...
2 vrouwen in gesprek
21 september 2023
Brief aan parlement
Actieplan Wapens en Jongeren, op weg naar een 2.0 versie De afgelopen jaren is het wapengebruik onder jongeren fors toegenomen. De daders van steekincidenten worden steeds jonger en het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn stijgt. Om deze problematiek terug te dringen, is in 2020 het Actieplan Wapens en Jongeren...
19 september 2023
Brief aan parlement
Uw Kamercommissie spreekt over de vergunningverlening aan agrarische bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat graag op uw uitnodiging in om hierover in gesprek te gaan. Dit position paper is ingedeeld als volgt: We gaan eerst in op de vragen die de commissie gesteld heeft; Daaronder volgt onze visie rondom...