26 juni 2008
Ledenbrief
Lbr. 08/115
Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft Nieuwe modelovereenkomst gemeentelijke beeldende kunstopdracht ons kenmerk BAOZW/U200801070 Lbr. 08/115 datum 26 juni 2008 Samenvatting Veel gemeenten ontplooien initiatieven om de regeldruk, en daarmee de administratieve lasten, voor burgers en...
18 april 2008
Ledenbrief
Lbr. 08/055
Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 4 betreft wijziging Modelverordeningen subsidies amateurkunst ons kenmerk BAOZW/U200800553 Lbr.08/055 datum 18 april 2008 Samenvatting Met deze brief en bijbehorende bijlagen wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van de VNG Modelverordening incidentele subsidies amateurkunst en...
19 december 2006
Ledenbrief
Lbr. 06/183
De handreiking heeft een algemene inleiding over cultuureducatie. Daarna volgen twee onderdelen, namelijk efgoededucatie en kunsteducatie. De handreiking is in tweevoud aan de gemeenten verzonden bij de ledenbrief van 19 december 2006 van de VNG.
29 juni 2006
Ledenbrief
Lbr. 06/108 CvA/LOGA 06/25
Samenvatting Per 1 januari 2006 is de levensloopregeling van kracht. In de LOGA brief van 22 mei jl. (MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86) bent u geïnformeerd over de nieuwe bepalingen in de CAR-UWO met betrekking tot deze regeling. De CAR-UWO is echter niet op alle medewerkers van toepassing, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers bij...
19 december 2003
Ledenbrief
Lbr. 03/176
De kabelexploitanten Casema en UPC hebben in oktober 2003 de gemeenten een brief geschreven met de melding dat de overeenkomsten met hen niet meer rechtsgeldig waren gelet op veranderde Europese en Nederlandse regelgeving. Het gevolg daarvan was met name dat zij de kabeltarieven eenzijdig hebben verhoogd. Een aantal gemeenten is...