25 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/015
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de actualiteit rond de avondklok, het Nationaal Programma Onderwijs, de subsidiemogelijkheid voor corona-activiteiten voor jongeren, ondersteuning bij uitvoering coronacompensatie cultuursector, het openhouden van buurt- en dorpshuizen voor kwetsbare personen en de Regeling Tijdelijke Ondersteuning...
17 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/012
Het bestuur van de VNG heeft op 11 februari 2021 besloten om de Actieagenda Wonen mede te ondertekenen. De Actieagenda wordt ondertekend door in totaal 24 organisaties die allemaal actief zijn op het brede werkveld van wonen, bouwen en op het werkveld van zorg en ondersteuning en verduurzaming. In de...
17 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/013
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de rechterlijke uitspraken inzake de avondklok, het steunpakket welzijn en levensstijl, het afwegingskader demonstratievrijheid, handhaving van ‘click en collect’ winkelen, compensatie voor ouders in verband met sluiting kinderopvang, continuïteitsproblemen in de jeugdhulpverlening en voortzetting...
5 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/011
Hierbij ontvangt u de volgende nagekomen stukken voor de Buitengewone ALV van 12 februari: Ingediende moties en preadviezen daarbij van het VNG bestuur (ter besluitvorming) Het voorstel van het VNG bestuur “Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire” (ter besluitvorming) De concepttekst voor een Wet op het Decentraal Bestuur (WDB) (ter...
3 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/009
Het ministerie van BZK heeft op 2 februari 2021 de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd om advies te geven over het voorstel van de fondsbeheerders voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023. Met het indienen van deze adviesaanvraag, zijn ook de voorlopige uitkomsten van de verdeling...
3 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/010
Politieke partijen hebben tot 4 februari om 17.00 uur de tijd om de verzuimen te herstellen om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing. Het verzuim kan liggen in het ontbreken van onvoldoende ondersteuningsverklaringen. De VNG brengt namens de minister van BZK en de voorzitter van de Kiesraad onder...
29 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/008
Op 22 oktober jl. informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie Governance voor de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Op 6 januari jl. is conform de VNG Statuten de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn hierop geen tegenkandidaten gesteld. In...
29 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/007
Het actuele rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag toont op indringende wijze wat de gevolgen kunnen zijn als de communicatie tussen burgers en overheid faalt. Onder meer dat burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd, steeds hun verhaal moeten herhalen en ernstige signalen niet worden herkend...
26 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/005
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) en het vervoer van ouderen naar priklocaties.
22 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/003
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de instelling van een avondklok en andere aanscherpingen van de lockdown, de mogelijkheid tot aanvragen van budget voor crisisbanen, de grotere behoefte aan noodopvang voor kinderen, de vaccinatiestrategie, veel gestelde vragen aan de Helpdesk...